Banner Shape
Banner Shape

Kinkekaardi Kniks kasutustingimused

Kehtivad alates 08.11.2021.a

1. Kinkekaardi ostmine
1.1. Kinkekaardi Kniks („Kinkekaart“) müüjaks on Maksekeskus AS, registrikood 12268475 („Maksekeskus“).
1.2. Kinkekaarti saab osta veebilehe www.kniks.ee („Veebileht“) kaudu. Ostmisel tuleb valida Kinkekaardi rahaline väärtus („Väärtus“), sisestada ostja kontakt e-postiaadress („E-postiaadress“) ning tasuda Väärtusele vastav summa Maksekeskusele Veebilehel toodud makseviisi teel.
1.3. Kinkekaart on elektroonne. Kinkekaarti saab salvestada PDF failina.
1.4. Kinkekaardi edastame E-postiaadressile, mis sisestati Veebilehele Kinkekaardi ostmisel. Kinkekaart ei ole nimeline.

2. Kinkekaardi kasutamine
2.1. Kinkekaarti saab kasutada maksevahendina kõikides e-poodides, kus on makseviisiks märgitud Kinkekaart Kniks.
2.2. Kinkekaardiga ostmisel tuleb e-poes makseviisiks valida Kinkekaart ja sisestada Kinkekaardi unikaalne kood.
2.3. Kinkekaardiga saab ostude eest tasuda Väärtuse summas ühe (1) aasta jooksul alates päevast, mil Maksekeskus edastas Kinkekaardi E-postiaadressile. Ostude arv ei ole piiratud.
2.4. Kui ostu maksumus ületab Kinkekaardi Väärtuse jääki, saab puudujääva osa tasuda vastavas e-poes kasutusel olevate teiste makseviisidega.
2.5. Kinkekaardi kehtivust ja Väärtuse jääki saab kontrollida e-poes enne Kinkekaardiga ostu sooritamist.
2.6. Kehtivusaja ületanud Kinkekaardi Väärtuse jääki Maksekeskus ei hüvita. Samuti ei vaheta Maksekeskus Kinkekaarti raha vastu, ei osta Kinkekaarti tagasi ega vaheta ümber.

3. Kinkekaardi turvalisus
3.1. Palun hoidke Kinkekaardi koodi turvaliselt. Koodi turvalisuse hoidmise eest vastutab tervikuna Kinkekaardi saaja.
3.2. Maksekeskus ei vastuta Kinkekaardi koodi kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui Kinkekaart satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse E-postiaadressi sisestamise tõttu, sisestatud E-postiaadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu).

4. Ostust taganemine
4.1. Tarbijal on õigus taganeda Kinkekaardi ostust 14 päeva jooksul alates päevast, mil Maksekeskus edastas Kinkekaardi E-postiaadressile. Kinkekaardi ostust taganemisel hüvitame Väärtuse. Kinkekaardi ostust ei saa taganeda, kui Kinkekaarti on kasutatud.
4.2. Taganedes ostust, mille eest tasumisel kasutati Kinkekaarti, kompenseerime ostjale Kinkekaardiga tasutud ostusumma uue Kinkekaardina.

5. Muud tingimused
5.1. Kinkekaardi kasutamisel ilmnevate probleemide korral võtke ühendust e-kirja teel: support@maksekeskus.ee. Kõik kaebused tuleb esitada kirjalikult hiljemalt 30 päeva jooksul arvates kaebuse asjaolu toimumisest. Vaatame kaebused läbi 14 päeva jooksul.
5.2. Maksekeskusel on õigus muuta Kinkekaardi kasutamise tingimusi avaldades muutunud tingimused Veebilehel.
5.3. Isikuandmete töötlemisele kohalduvad Maksekeskuse privaatsustingimused.
5.4. Kinkekaardi kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.